AKTUALNOŚCI

Zezwolenie Morskie – 2024 Opłaty

zezwolenie morskie 2024 opłaty

Część wędkarzy łowi tylko nad morzem. Część z nas zechce spróbować swoich sił podczas urlopu i zabierze wędki nad morze. Poniżej przedstawiamy opłaty jakie należy uiścić dla indywidualnego wędkarza ( nie firm czy przedsiębiorstw). Dzięki tej informacji każdy z wędkarzy zastanowi się czy nie zabrać wędek na urlop. 

Koszty zezwolenia na strefę Morską 2024

  • 15,00 zł w przypadku tygodniowego okresu połowów;
  • 25,00 zł w przypadku miesięcznego okresu połowów;
  • 65,00 zł w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów.
  • 50,00 zł w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz.1832 i 2161)

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego zgodnie z ustawą nie wydaje zezwoleń w formie „papierowej”, uprawnienia do wędkowania na wodach morskich uzyskuje się przez dokonanie wpłaty na wskazane niżej konto.

Osoba fizyczna wykonująca rybołówstwo rekreacyjne jest obowiązana posiadać dokument tożsamości, zawierający jej imię, nazwisko, dowód uiszczenia opłaty oraz w przypadku osób korzystających ze zniżek, dokument uprawniający do zniżki.

Ważne:
Okres ważności uprawnień biegnie od dnia wniesienia opłaty.

Gdzie i jak należy wpłacać pieniądze za zezwolenie morskie 2024

Wpłaty należy wnosić na konto.

W/w opłaty należy wnosić na konto Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku na rachunek:

  • NBP O/Gdańsk
  • 60 1010 1140 0003 5822 3100 0000
  • W tytule przelewu proszę podać: „za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na okres …(tydzień/miesiąc/rok) ” oraz „Imię i Nazwisko”

Podstawa prawna:

  • Art. 90 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz.U.2020, poz.227 z póź.zm.)
  • Art.16. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz.U.2023, poz. 2816)

Wędkowanie z łodzi lub statku na morzu

W przypadku gdy rybołówstwo rekreacyjne jest wykonywane ze statku przez osobę fizyczną na wodach otwartych Morza Bałtyckiego, obszarach wyłącznej strefy ekonomicznej i morza terytorialnego, Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej, osoba ta przekazuje, na co najmniej dwie godziny przed rozpoczęciem wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, na adres poczty elektronicznej
polowy.rekreacyjne@girm.gov.pl , informacje o:
1) nazwie statku, a dla statku rybackiego – o oznace rybackiej oraz nazwie, jeżeli została nadana;
2) dacie i czasie rozpoczęcia wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
3) obszarze prowadzenia połowów lub porcie rozpoczęcia żeglugi w celu wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego.

Osoba fizyczna zobowiązana jest do sporządzenia raportu z połowów rekreacyjnych ze statku po zakończeniu tych połowów, nie później jednak niż przed wejściem tego statku do portu, jeżeli złowione gatunki organizmów morskich zostały objęte planem wieloletnim ( dorsz, szprot, śledź, węgorz), o którym mowa w art. 9 rozporządzenia nr 1380/2013
Raport z połowów rekreacyjnych ze statku doręcza się Głównemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego nie później niż w dniu następującym po dniu zakończenia połowów rekreacyjnych ze statku.
Raport można przekazać osobiście do biur terenowych GIRM, za pośrednictwem Urzędu Pocztowego lub pocztą elektroniczną na adres: polowy.rekreacyjne@girm.gov.pl

Podsumowanie

Koszt zezwolenia na morze nie jest duży i warto pomyśleć nad jego kupnem łowiąc nawet 2-3 razy do roku nad morzem. Należy jednak zwrócić uwagę na zasady łowienia na morzu oraz w portach ponieważ różnią się ono znacząco od zasad panujących nad wodami śródlądowymi. Wędkowanie na morzu podczas urlopu czy wypadu wędkarskiego może stać się dobrą alternatywą dla wędkarzy śródlądowych. To zawsze nowe doświadczenia i możliwość złowienia pięknych morskich okazów. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.