AKTUALNOŚCI

Wysokość składki PZW na 2024r.

składki pzw 2024

No to mamy wykaz składek PZW na 2024r. Czy kogoś te ceny dziwią? bo nas nie. Coraz mniej wód PZW to i ceny nie można było za wiele podnieść. Kombinacje przy zniżkach to już druga opcja. Naszym zdaniem opłata dla młodzieży i studentów nadal za wysoka i nie zachęci to tej grupy do spędzania czasu nad wodą. 

Nie mamy nic do naszej płci pięknej ale wsadzimy kij w mrowisko i jako, że mamy równouprawnienie i kobiety chcą zarabiać tyle co mężczyźni (i chwała im za to) to dlaczego PZW dyskryminuje mężczyzn? (już widzę Januszy wędkarstwa kupi na żonę i będzie brał ją na ryby a kobieta nawet nie dotknie  żadnej wędki). 

A jakie są Wasze opinie na temat składek w 2024? Zapraszamy do komentowania.

1. Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód:  

Składka pełna
1Składka podstawowa pełna (wszystkie metody i łódź)390,00
2Składka ulgowa dla: 
– odznaczonych Srebrną Odznaką PZW250,00
– odznaczonych Złotą Odznaką PZW220,00
– odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami150,00
– strażników SSR i SOM działających na wodach Okręgu PZW w Poznaniu posiadających staż od 1 do 3 lat250,00
– strażników SSR i SOM działających na wodach Okręgu PZW w Poznaniu posiadających staż powyżej 3 lat150,00
– młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat180,00
– mężczyzn po ukończeniu 65 lat życia z 10-letnim stażem w PZW280,00
– kobiet bez względu na wiek i staż w PZW280,00
– członka uczestnika (młodzież do lat 16)70,00
Składka niepełna
3podstawowa z brzegu i lodu (wszystkie metody, bez łodzi)380,00
Składka uzupełniająca
4uzupełniająca do składki niepełnej podstawowej (rozszerzenie składki niepełnej bez łodzi do składki pełnej z łodzią)10,00
Zwolnieni z wnoszenia składki
5– Członkowie Honorowi  PZW
– Członkowie PZW posiadający I grupę inwalidztwa
0,00

Objaśnienie:

 1. Strażnik korzystający z ulgi winien przedstawić aktualną na dany rok legitymację strażnika SSR (SOM) potwierdzającą roczny staż, a w przypadku wydania nowej legitymacji przedstawia dodatkowo zaświadczenie wydane przez Komendanta Powiatowego SSR (Komendanta Okręgowego) o stażu służby.
 2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW lub legitymacji Członkowskiej poświadczającej staż.
 3. Składka uzupełniająca pozwala na rozszerzenie zezwolenia na wędkowanie o dodatkowe metody wędkowania tj. przejście od składki niepełnej podstawowej do składki pełnej podstawowej

2. Wysokość opłaty za egzamin na kartę wędkarską:  

Opłata za egzamin na kartę wędkarską – 70,00 zł z VAT

Z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat  

3. Wysokość składek i opłat okresowych za zezwolenie na wędkowanie na wybrany akwen (staw, jezioro, rzekę):  

Lp.TreśćWysokość w zł
składki dla Członków PZWopłaty dla osób niezrzeszonych (z VAT)
11 dzień50,0085,00
23 dni80,00125,00
37 dni120,00180,00

4. Wysokość opłat rocznych za zezwolenie na wędkowanie dla osób niezrzeszonych:  

Lp.TreśćWysokość w zł z VAT
1pełna na wszystkie wody (wszystkie metody z brzegu i z łodzi)800,00
2na wszystkie wody z brzegu (wszystkie metody, połów tylko z brzegu)790,00
3na jeden wybrany akwen (staw, jezioro, rzekę) (wszystkie metody z brzegu i z łodzi)750,00
4wyłącznie na rz. Drawę obwód 3, 5 i 7 (wszystkie metody)400,00

5. Wysokość opłat za zezwolenie na połów ryb kuszą 

W roku 2024 Okręg PZW w Poznaniu nie udostępnia wód do amatorskiego połowu ryb kuszą.

6. Informacje dodatkowe w zakresie zasad stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód

 1. Do składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód, wydaje się bezpłatne, imienne i terminowe zezwolenie określające warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych przez wydającego zezwolenie.
 2. Honorowi członkowie PZW, zgodnie z §15 ust. 3 Statutu PZW są zwolnieni z wnoszenia składek za wędkowanie na wodach PZW za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego PZW. Nie zwalnia to członków honorowych z posiadania zezwolenia na amatorski połów ryb.
 3. Składka członkowska ogólnozwiązkowa i składka na ochronę i zagospodarowanie wód wniesiona przez członka uczestnika upoważnia go do wędkowania na wodach PZW ogólnie dostępnych całego kraju, na warunkach określonych przez uprawnionego do rybactwa i po uzyskaniu jego zezwolenia.
 4. Członkowie PZW w wieku 17 – 24 lat są uprawnieni do zniżki w składce na ochronę i zagospodarowanie wód po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 5. Zniżka dotycząca niepełnosprawności może być tylko zastosowana dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu ZNACZNYM (I grupa inwalidzka) wydanym przez:
  –  Powiatowe, Miejskie i Wojewódzkie Zespoły Orzekające Niepełnosprawność – orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające jednego z trzech stopnia niepełnosprawności – znacznego, przy czym: do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji
  –  Zespoły Orzekające przy Zakładzie  Ubezpieczeń Społecznych – orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które traktowane są na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  – Inne orzeczenia nie mają zastosowania.
  – Do zastosowania  ulgi  przez  Skarbnika członek PZW musi złożyć kopię swojego orzeczenia wydanego przez wyżej wymienione w pkt.1 i 2 Organy wraz ze zgodą na przetwarzanie przez Okręg PZW w Poznaniu danych osobowych związanych ze stanem zdrowia. Uprawnienie do ulgi po weryfikacji złożonych dokumentów, zostaje wprowadzone przez biuro Okręgu PZW w Poznaniu do elektronicznej kartoteki członkowskiej.
 6. Składki członkowskie ogólnozwiązkowe oraz na ochronę i zagospodarowanie wód, oraz opłaty za wydane zezwolenie na amatorski połów ryb dla osób niezrzeszonych obowiązują w danym roku kalendarzowym i nie podlegają zwrotowi.
 7. Młodzież do lat 14 niezrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach uprawnień, łowiska i dziennego limitu swego opiekuna posiadającego kartę wędkarską i zezwolenie na wędkowanie uprawnionego do rybactwa oraz w jego obecności, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z innych przepisów.

Źródło: https://poznan.pzw.org.pl/strefa-wedkarza/skladki-czlonkowskie

 

Składka ogólnozwiązkowa 2023

Lp.

Treść

Wysokość kwotowa
w złotych

1.

Składka członkowska

150,- 

2.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

38,-

3.

Składka członkowska ulgowa 50%

1)  członkowie odznaczeni  złotą odznaką PZW

2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

75,-

4.

Składka członkowska ulgowa 25%

– odznaczeni srebrną odznaką PZW

113,-

5.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW – do 100%

 

30,-

0 – 30,-

6.

Legitymacja członkowska

10,-

Uwaga:

 1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych  PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek   „ Członek Honorowy PZW”.
 2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).

 1. Edward Krajewski pisze:

  Toz to granda wielka!! Czym powodowane są te podwyżki? Woda będzie podgrzewana? Ryb napuszczą odpowiednie służby? Dla tych co korzystają amatorsko i rekreacyjnie z wędkowania to porażka. Z tego co przeczytałem to będę musiał niestety zrezygnować z tej frajdy .Kogoś chyba pogięło albo Wody Polskie chca sie nachapać.

  1. Remigiusz pisze:

   Nie wręcz odwrotnie PZW w niektórych okręgach straci cześć wód na rzecz Wód Polskich a ceny jakie nam serwują na rok 2024 widzimy i leżymy 🙂

 2. Magda pisze:

  Strażnik skoro ma z iż kiedy niech się wykazuje conajmniej 3 razy w tygodniu niech kontroluje i nie tą samą wodę tylko za każdym razem inną.

  1. Remigiusz pisze:

   Dziwne, że jest to zniżka dla strażników z Poznania a na innych wodach to już Straży Społecznej nie ma? czy im się zniżki nie należą? 🙂

 3. Abdul pisze:

  Składki jak zawsze w górę. Niby podają co roku ile ryb wypuścili, ale nie wiem wydaje mi się, że i tak tej ryby jest mniej niż 20 lat temu, zresztą każdy tak mówi. Nie wiem czym to jest spowodowane. W UK np. koszt karty wędkarskiej to około 200 zł w przeliczeniu na złotówki a zarabia się tam o wiele lepiej.

  1. Remigiusz pisze:

   Fakt składki nie są adekwatne do naszych zasobów wód. Wystarczy zobaczyć sprawozdania finansowe PZW na co i ile tej kasy idzie.

 4. Wędkarz pisze:

  Społeczni strażnicy najczęściej, prawie zawsze kontrolę przeprowadzają w środku dnia. Na moje pytanie dlaczego są nieobecni o świcie gdy kłusownicy kończą swoją robotę, stwierdzają: jeśli widzi pan kłusowników to niech Pan nic nie mówi bo można oberwać. To ja mam pytanie: po co są ci panowie, chyba tylko po to żeby przeszkadzać w łowieniu, czepiać się o jakieś pierdoły i mieć ulgi w opłatach. Przy okazji robią taki szum na jeziorze że jeśli nawet jest jakiś kłusownik to skutecznie zdąży się ewakuować.

 5. Mam już dość tych podwyżek, rezygnuje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.