AKTUALNOŚCI

Wysokość składki PZW na 2024r.

składki pzw 2024

No to mamy wykaz składek PZW na 2024r. Czy kogoś te ceny dziwią? bo nas nie. Coraz mniej wód PZW to i ceny nie można było za wiele podnieść. Kombinacje przy zniżkach to już druga opcja. Naszym zdaniem opłata dla młodzieży i studentów nadal za wysoka i nie zachęci to tej grupy do spędzania czasu nad wodą. 

Nie mamy nic do naszej płci pięknej ale wsadzimy kij w mrowisko i jako, że mamy równouprawnienie i kobiety chcą zarabiać tyle co mężczyźni (i chwała im za to) to dlaczego PZW dyskryminuje mężczyzn? (już widzę Januszy wędkarstwa kupi na żonę i będzie brał ją na ryby a kobieta nawet nie dotknie  żadnej wędki). 

A jakie są Wasze opinie na temat składek w 2024? Zapraszamy do komentowania.

1. Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód:  

Składka pełna
1Składka podstawowa pełna (wszystkie metody i łódź)390,00
2Składka ulgowa dla: 
– odznaczonych Srebrną Odznaką PZW250,00
– odznaczonych Złotą Odznaką PZW220,00
– odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami150,00
– strażników SSR i SOM działających na wodach Okręgu PZW w Poznaniu posiadających staż od 1 do 3 lat250,00
– strażników SSR i SOM działających na wodach Okręgu PZW w Poznaniu posiadających staż powyżej 3 lat150,00
– młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat180,00
– mężczyzn po ukończeniu 65 lat życia z 10-letnim stażem w PZW280,00
– kobiet bez względu na wiek i staż w PZW280,00
– członka uczestnika (młodzież do lat 16)70,00
Składka niepełna
3podstawowa z brzegu i lodu (wszystkie metody, bez łodzi)380,00
Składka uzupełniająca
4uzupełniająca do składki niepełnej podstawowej (rozszerzenie składki niepełnej bez łodzi do składki pełnej z łodzią)10,00
Zwolnieni z wnoszenia składki
5– Członkowie Honorowi  PZW
– Członkowie PZW posiadający I grupę inwalidztwa
0,00

Objaśnienie:

 1. Strażnik korzystający z ulgi winien przedstawić aktualną na dany rok legitymację strażnika SSR (SOM) potwierdzającą roczny staż, a w przypadku wydania nowej legitymacji przedstawia dodatkowo zaświadczenie wydane przez Komendanta Powiatowego SSR (Komendanta Okręgowego) o stażu służby.
 2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW lub legitymacji Członkowskiej poświadczającej staż.
 3. Składka uzupełniająca pozwala na rozszerzenie zezwolenia na wędkowanie o dodatkowe metody wędkowania tj. przejście od składki niepełnej podstawowej do składki pełnej podstawowej

2. Wysokość opłaty za egzamin na kartę wędkarską:  

Opłata za egzamin na kartę wędkarską – 70,00 zł z VAT

Z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat  

3. Wysokość składek i opłat okresowych za zezwolenie na wędkowanie na wybrany akwen (staw, jezioro, rzekę):  

Lp.TreśćWysokość w zł
składki dla Członków PZWopłaty dla osób niezrzeszonych (z VAT)
11 dzień50,0085,00
23 dni80,00125,00
37 dni120,00180,00

4. Wysokość opłat rocznych za zezwolenie na wędkowanie dla osób niezrzeszonych:  

Lp.TreśćWysokość w zł z VAT
1pełna na wszystkie wody (wszystkie metody z brzegu i z łodzi)800,00
2na wszystkie wody z brzegu (wszystkie metody, połów tylko z brzegu)790,00
3na jeden wybrany akwen (staw, jezioro, rzekę) (wszystkie metody z brzegu i z łodzi)750,00
4wyłącznie na rz. Drawę obwód 3, 5 i 7 (wszystkie metody)400,00

5. Wysokość opłat za zezwolenie na połów ryb kuszą 

W roku 2024 Okręg PZW w Poznaniu nie udostępnia wód do amatorskiego połowu ryb kuszą.

6. Informacje dodatkowe w zakresie zasad stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód

 1. Do składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód, wydaje się bezpłatne, imienne i terminowe zezwolenie określające warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych przez wydającego zezwolenie.
 2. Honorowi członkowie PZW, zgodnie z §15 ust. 3 Statutu PZW są zwolnieni z wnoszenia składek za wędkowanie na wodach PZW za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego PZW. Nie zwalnia to członków honorowych z posiadania zezwolenia na amatorski połów ryb.
 3. Składka członkowska ogólnozwiązkowa i składka na ochronę i zagospodarowanie wód wniesiona przez członka uczestnika upoważnia go do wędkowania na wodach PZW ogólnie dostępnych całego kraju, na warunkach określonych przez uprawnionego do rybactwa i po uzyskaniu jego zezwolenia.
 4. Członkowie PZW w wieku 17 – 24 lat są uprawnieni do zniżki w składce na ochronę i zagospodarowanie wód po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 5. Zniżka dotycząca niepełnosprawności może być tylko zastosowana dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu ZNACZNYM (I grupa inwalidzka) wydanym przez:
  –  Powiatowe, Miejskie i Wojewódzkie Zespoły Orzekające Niepełnosprawność – orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające jednego z trzech stopnia niepełnosprawności – znacznego, przy czym: do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji
  –  Zespoły Orzekające przy Zakładzie  Ubezpieczeń Społecznych – orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które traktowane są na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  – Inne orzeczenia nie mają zastosowania.
  – Do zastosowania  ulgi  przez  Skarbnika członek PZW musi złożyć kopię swojego orzeczenia wydanego przez wyżej wymienione w pkt.1 i 2 Organy wraz ze zgodą na przetwarzanie przez Okręg PZW w Poznaniu danych osobowych związanych ze stanem zdrowia. Uprawnienie do ulgi po weryfikacji złożonych dokumentów, zostaje wprowadzone przez biuro Okręgu PZW w Poznaniu do elektronicznej kartoteki członkowskiej.
 6. Składki członkowskie ogólnozwiązkowe oraz na ochronę i zagospodarowanie wód, oraz opłaty za wydane zezwolenie na amatorski połów ryb dla osób niezrzeszonych obowiązują w danym roku kalendarzowym i nie podlegają zwrotowi.
 7. Młodzież do lat 14 niezrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach uprawnień, łowiska i dziennego limitu swego opiekuna posiadającego kartę wędkarską i zezwolenie na wędkowanie uprawnionego do rybactwa oraz w jego obecności, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z innych przepisów.

Źródło: https://poznan.pzw.org.pl/strefa-wedkarza/skladki-czlonkowskie

 

Składka ogólnozwiązkowa 2023

Lp.

Treść

Wysokość kwotowa
w złotych

1.

Składka członkowska

150,- 

2.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

38,-

3.

Składka członkowska ulgowa 50%

1)  członkowie odznaczeni  złotą odznaką PZW

2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

75,-

4.

Składka członkowska ulgowa 25%

– odznaczeni srebrną odznaką PZW

113,-

5.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW – do 100%

 

30,-

0 – 30,-

6.

Legitymacja członkowska

10,-

Uwaga:

 1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych  PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek   „ Członek Honorowy PZW”.
 2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).

Jedna odpowiedź do “Wysokość składki PZW na 2024r.

 1. Edward Krajewski pisze:

  Toz to granda wielka!! Czym powodowane są te podwyżki? Woda będzie podgrzewana? Ryb napuszczą odpowiednie służby? Dla tych co korzystają amatorsko i rekreacyjnie z wędkowania to porażka. Z tego co przeczytałem to będę musiał niestety zrezygnować z tej frajdy .Kogoś chyba pogięło albo Wody Polskie chca sie nachapać.

  1. Remigiusz pisze:

   Nie wręcz odwrotnie PZW w niektórych okręgach straci cześć wód na rzecz Wód Polskich a ceny jakie nam serwują na rok 2024 widzimy i leżymy 🙂

   1. Zbyszek pisze:

    To jest hańba jestem emerytem 75lat i po 60sięćiu latach muszę zrezygnować bo to co w opłatach się dzieje to i bogaty nie wytrzyma a co ten dzidziuś małpie tyłko popatrzy i do domku wruci to zdzierstwo bez litości pozdrawiam

 2. Magda pisze:

  Strażnik skoro ma z iż kiedy niech się wykazuje conajmniej 3 razy w tygodniu niech kontroluje i nie tą samą wodę tylko za każdym razem inną.

  1. Remigiusz pisze:

   Dziwne, że jest to zniżka dla strażników z Poznania a na innych wodach to już Straży Społecznej nie ma? czy im się zniżki nie należą? 🙂

 3. Abdul pisze:

  Składki jak zawsze w górę. Niby podają co roku ile ryb wypuścili, ale nie wiem wydaje mi się, że i tak tej ryby jest mniej niż 20 lat temu, zresztą każdy tak mówi. Nie wiem czym to jest spowodowane. W UK np. koszt karty wędkarskiej to około 200 zł w przeliczeniu na złotówki a zarabia się tam o wiele lepiej.

  1. Remigiusz pisze:

   Fakt składki nie są adekwatne do naszych zasobów wód. Wystarczy zobaczyć sprawozdania finansowe PZW na co i ile tej kasy idzie.

 4. Wędkarz pisze:

  Społeczni strażnicy najczęściej, prawie zawsze kontrolę przeprowadzają w środku dnia. Na moje pytanie dlaczego są nieobecni o świcie gdy kłusownicy kończą swoją robotę, stwierdzają: jeśli widzi pan kłusowników to niech Pan nic nie mówi bo można oberwać. To ja mam pytanie: po co są ci panowie, chyba tylko po to żeby przeszkadzać w łowieniu, czepiać się o jakieś pierdoły i mieć ulgi w opłatach. Przy okazji robią taki szum na jeziorze że jeśli nawet jest jakiś kłusownik to skutecznie zdąży się ewakuować.

 5. Mam już dość tych podwyżek, rezygnuje.

 6. Sylwester pisze:

  Ja już zamieniłem na Wody Polskie, opłata 200zł za jedną zlewnię czyli region. Dla mnie wystarczy, jestem bardzo zadowolony. PZW zarybia w tajemnicy twierdzą, że tak musi być bo wędkarze nie są godni zaufania. Zatem zarządzie, żyjący ponad stan za moje składki centralne – żegnaj. Komunikat ” wykryto duplikat komunikatu i odrzut, zobaczę teraz. Ha ha ha ha

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.