Tag: forum

Regulamin naszego forumREGULAMIN FORUM

AMATORSKIE-WEDKOWANIE.PL

 

ZASADY OGÓLNE

Forum powstało by wymieniać wszelkie informacje związane z naszym hobby, by łączyć a nie dzielić, pomagać sobie a nie szkodzić, radzić innym a nie wprowadzać w błąd.

1. Przynależność do forum Amatorskie Wędkowanie określanego w treści regulaminu skrótem AW jest dobrowolna – nikogo na siłę tu nie trzymamy;
2. Działalnością forum kierują Administratorzy i Moderatorzy forum;
3. Użytkownicy forum winni podporządkować się poleceniom Administratorów i Moderatorów forum;

UŻYTKOWNICY FORUM

1. Użytkownikiem forum może zostać każda osoba, która dokona rejestracji i zaloguje się;
2. Po zalogowaniu się użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem i w ciągu 3 dni przywitać się w wątku „Przywitanie” viewforum.php?f=50 ; jeśli użytkownik tego nie zrobi, jego konto zostanie usunięte.
3. Po zapoznaniu się z regulaminem użytkownik powinien uzupełnić swój profil, wpisując imię (jeśli chce pozostałe dane) i wstawić zdjęcie swojej osoby. Zabrania się wstawiania nie swoich zdjęć, emotikonów, animacji itp. Maksymalny rozmiar zdjęcia w profilu to minimalnie 20 x 20 px (pikseli) natomiast maksymalnie 120 x 90 px (pikseli). Nie wstawienie zdjęcia w ciągu 3 dni powoduje usunięcie konta.
4. Użytkownik zobowiązany jest zachowywać się w sposób kulturalny. Zabrania się obrażać innych użytkowników, przeklinać, używać słów uznanych za obraźliwe i obelżywe, dyskryminować innych użytkowników ze względu na płeć, wyznanie czy orientację seksualną, prowadzić uporczywe kłótnie, zachęcać do czynów niezgodnych z polskim prawem, w tym przepisami wędkarskimi.
5. Zabrania się wstawiania linków do stron pornograficznych, treści nie zgodnych z polskim prawem oraz wstawiania reklam nie uzgodnionych z Administracją forum AW. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczone przez niego na forum.
6. Wszelkie kłótnie i spory użytkownicy powinni załatwiać przez prywatne wiadomości (PW) i nie zaśmiecać wątków forum.
7. Administracja i Moderatorzy mają prawo do ingerencji w treść wątków i postów naruszających niniejszy regulamin.
8. Każdy użytkownik dysponuje jednym kontem. Zabrania się tworzenia wielu kont przez tego samego użytkownika. W razie stwierdzenia założenia więcej niż 1 konta przez użytkownika, wszystkie konta będą usuwane a użytkownik usunięty z forum AW.
9. Działanie przez użytkowników forum na szkodę innych użytkowników forum lub działanie na szkodę samego forum powoduje usunięcie konta użytkownika powodującego takie działania.

PISANIE WĄTKÓW I POSTÓW

1. Zakładanie wątków oraz pisanie postów na forum odbywa się zgodnie z zasadami polskiej ortografii i gramatyki, bez wulgaryzmów oraz nadużywania emotikonów. Nie piszemy wielkimi literami zarówno w tematach wątków jak i w postach – oznacza to krzyk.
2. Wątki należy zakładać w odpowiednich działach, sprawdzając czy nie ma już takiego wątku, jasno określając temat wątku by nie budził wątpliwości i nie generował wpisów nie na temat.
3. Posty w wątkach powinny dotyczyć tematu. Zabrania się „nabijania postów”, pisania postu pod postem, (korzystamy z funkcji „zmień”) pisania pojedynczych słów „fajne” „masz rację” itp., szczególnie cytując czyjeś wypowiedzi – jak nie masz nic do powiedzenia na ten temat to nie pisz w wątku. Posty i wątki bezsensowne, odnośniki do stron nie związanych z tematem, posty pisane na ilość, pisane „sam do siebie” nie wnoszące nic do tematu wątku będą usuwane a użytkownik karany ostrzeżeniem.
4. W wątkach używamy zdjęć do których posiadamy prawa autorskie lub zgodę właściciela praw na ich udostępnienie. Nie używamy w postach i na czacie animacji, nie używamy zdjęć nie związanych
z tematyką wątku.
5. Zabrania się wstawiania zdjęć ryb (i innych zwierząt) niewymiarowych, objętych okresem ochronnym, złowionych niedozwolonymi metodami, zakrwawionych, pokrytych błotem lub piaskiem, z palcami w skrzelach lub świadczących o innym nieregulaminowym i nieetycznym obchodzeniu się z rybą. Preferujemy zdjęcia ryb w naturalnych dla nich plenerach (łazienka, przydomowy ogródek czy kuchnia itp. nimi nie są).
6. Maksymalny rozmiar zdjęć w postach to 800 x 600 px (pikseli)
7. Użytkownik forum AW zobowiązuje się do aktywności na forum, polegającej na zamieszczeniu przynajmniej jednego merytorycznego wpisu w miesiącu. Przez merytoryczny wpis rozumie się wpis o tematyce ściśle wędkarskiej (wpis w dziale Handel, Kulinaria czy Off top takim nie jest). Uchylanie się od aktywności na forum traktowane będzie jako przejaw nie koleżeństwa a notoryczne uchylanie się upominane ostrzeżeniem.

OGŁOSZENIA

1. W temacie ogłoszenia powinno znajdować się słowo sprzedam, zamienię lub kupię i nazwa przedmiotu sprzedaży, zamiany lub kupna. Przedmioty wystawiane na sprzedaż powinny mieć bezpośredni związek z wędkarstwem. Sprzedażą samochodów czy traktorów zajmują się portale motoryzacyjne.
2. Należy możliwie dokładnie opisać przedmiot sprzedaży, podając jego rodzaj, wymiary, cenę, ewentualnie przeznaczenie, tak by oferta sprzedaży nie budziła wątpliwości. Do każdego ogłoszenia sprzedam należy dołączyć zdjęcie przedmiotu sprzedaży a w przypadku przedmiotu używanego, noszącego ślady użytkowania, mającego wady – zdjęcie przedstawiające te ślady lub wady oraz ich opis (np.: uszkodzona przelotka szczytowa, kołowrotek ząbkuje lub szumi rolka, brak szpuli zapasowej itp.);
3. Administracja forum AW nie ponosi odpowiedzialności za nieporozumienia między kupującym a sprzedającym dotyczące wystawianych na sprzedaż przedmiotów oraz za treść ogłoszeń;
4. Zabrania się zamieszczania aukcji, przedmiotów wystawionych jednocześnie na innych portalach lub na portalach aukcyjnych;
5. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń naruszających polskie prawo oraz dobre obyczaje
6. Zabrania się dokonywania rezerwacji przedmiotów wystawionych na sprzedaż oraz pisania komentarzy w stylu „za drogo” „tandeta” itp. oraz nabijania postów w inny sposób – nie kupujesz, nie pisz w wątku;
7. Aktualizację ogłoszenia dokonuje się poprzez edycję pierwszego postu by zainteresowani znali aktualną treść ogłoszenia.
8. Zamieszczanie ogłoszeń jest bezpłatne dla użytkowników dokonujących kupna i sprzedaży lub wymiany przedmiotów na użytek własny. Firmy, użytkownicy prowadzący działalność handlową zobowiązani są skontaktować się z Administracją forum przed zamieszczeniem ogłoszenia ;
9.Ogłoszenia starsze niż 3 miesiące będą usuwane.
10.Wszelkie spory dotyczące ogłoszeń kupna i sprzedaży użytkownicy wyjaśniają między sobą. Administracja forum AW nie jest stroną i nie pośredniczy w sporach między sprzedającym a kupującym.

DYSCYPLINA NA FORUM

1. Wszelkie sprawy sporne na forum (za wyjątkiem sporów między sprzedającymi i kupującymi) rozstrzyga Administracja forum i Moderatorzy;
2. Wątki, posty, zdjęcia, ogłoszenia i inne treści niezgodne z powyższym regulaminem będą usuwane;
3. Użytkownik naruszający Regulamin forum dostaje ostrzeżenie;
4. Użytkownik, naruszający ponownie regulamin mimo ostrzeżenia, zostaje zablokowany na miesiąc. Po tym okresie znów jest pełnoprawnym użytkownikiem forum.
5. Dwa miesięczne zablokowania konta użytkownika w ciągu roku powodują trwałe usunięcie użytkownika z forum.
6. Użytkownik forum AW wyraża zgodę na to, że zamieszczone przez niego treści w postaci postów, zdjęć oraz innych materiałów stają się częścią forum AW. Usunięcie postów użytkownika odchodzącego z forum jest technicznie uciążliwe i pozbawia wątki sensu i ciągłości.

ZAPISY PRZEJŚCIOWE

1. Z dniem publikacji niniejszego regulaminu Administracja forum AW w okresie 1 miesiąca wdroży zapisy niniejszego regulaminu w życie.
2. Wszyscy dotychczasowi użytkownicy forum AW zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przy rejestracji o wprowadzeniu niniejszego regulaminu z załączoną jego treścią.
3. Po upływie 1 miesiąca od opublikowania niniejszego regulaminu wszystkie konta użytkowników, które są nieaktywne lub łamią zapisy niniejszego regulaminu zostaną usunięte.

NOTA TECHNICZNA 

Nasze fora zwane też „one”, „ich”, „je”, „phpBB software”, „www.phpbb.com”, „phpBB Group”, „phpBB Teams” działają na skrypcie phpBB, który jest środowiskiem typu witryny (bulletin board), wydanym na licencji „General Public License” zwanej też „GPL”. Skrypt ten jest dostępny do pobrania ze strony http://www.phpBB.com. Skrypt phpBB tylko ułatwia dyskusje przez internet, a jego autorzy nie kontrolują tekstów zamieszczanych w internecie za jego pomocą. Więcej informacji o skrypcie phpBB można znaleźć na stronie http://www.phpBB.com/.

ADMINISTRACJA FORUM AW